Belangrijke mededeling m.b.t. de verkrijgbaarheid van Sebivo®