Resultaten wereldwijde enquête die bij meer dan 8300 mensen met matige tot ernstige psoriasis