Novartis ondersteunt op 28 januari 2015 de Expertmeeting: 'De prijs van het geneesmiddel: innovatief denken!'