Inloggen

Op deze pagina moet u inloggen. U kunt inloggen met het EU-nummer (bijvoorbeeld: EU/1/22/333/444) dat op de verpakking van uw geneesmiddel staat of met een specifieke code die u ontvangen heeft van uw arts of verpleegkundige.

Let op: De video's zijn ondersteunend bedoeld en vervangen niet de informatie in de bijsluiter en patiëntenbrochure. Hierbij wijzen wij zowel arts als patiënt erop om tevens de volledige informatiematerialen van uw geneesmiddel te lezen. Deze volledige informatie kunt u vinden door op https://www.novartis.nl/medicijnen te klikken.