Sprekers Opening Doors to Future Healthcare

Samen bruggen bouwen om kanker te bestrijden 
 

Emile Voest 
Professor in Medische Oncologie bij het Nederland Kanker Instituut, Directeur Cancer Core Europe, Senior Group Leader Oncode Institute en oprichter Drug Rediscovery Protocol (DRUP).

Emile Voest
Als directeur van Cancer Core Europe, een samenwerking van 7 vooraanstaande ziekenhuizen op het gebied van oncologische zorg, loopt Emile Voest voorop in het opstarten van samenwerkingen die innovatieve gepersonaliseerde zorg voor patiënten nastreven.


Zo heeft Emile Voest diverse studies opgezet om beter te begrijpen waarom individuele patiënten reageren op specifieke behandelingen (of waarom reactie juist uitblijft). Dit doet hij met behulp van bijvoorbeeld whole genomic sequencing (WGS), een uitgebreide DNA-test. Op basis van deze onderzoeken kunnen behandelaren beter bepalen welke behandeling de juiste zal zijn bij welke patiënt.Emile Voest zal in zijn presentatie aandacht besteden aan het belang van moleculair testen in de praktijk en wat de rol van datauitwisseling is om hiervan gezamenlijk te leren. 


Geraldine Vink
Programmamanager Prospectief Landelijk CRC (colorectaal carcinoom, ook wel darmkanker) Cohort (PLCRC)

Geraldine Vink
Geraldine Vink werkt samen met prof. dr. Miriam Koopman, medisch oncoloog UMC Utrecht, aan het Prospectief Landelijk CRC (colorectaal carcinoom, ook wel darmkanker) Cohort waarin data worden verzameld over patiënten met darmkanker in Nederland waar momenteel ruim 12.000 patiënten in zijn opgenomen. De data zijn multidisciplinair van aard en bevatten biomarkerdata en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Het platform biedt de mogelijkheid om wetenschappelijke vragen te toetsen over de zorg van patiënten met darmkanker in de klinische praktijk in Nederland.Geraldine Vink is als programmamanager betrokken bij de verdere uitbreiding en ontwikkeling van het PLCRC, op zowel internationaal als nationaal vlak. Zij is verbonden aan het UMC Utrecht en het IKNL waardoor het PLCRC fungeert als voorbeeld in vele nationale initiatieven zoals Regie Op Registers van Zorginstituut Nederland. Geraldine Vink kan als expert dan ook haar ervaringen en visie delen op het bouwen van een verantwoord digitaal (data) ecosysteem om inzichten te verzamelen. Deze inzichten dragen bij aan consistente toegang tot zorg voor patiënten, waarbij samenwerken cruciaal is.


Irene Dingemans
Programmaleider Kwaliteit van zorg bij Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK)

Irene Dingemans
Irene Dingemans zet zich al geruime tijd in als belangenbehartiger voor patiënten namens NFK. Zij focust zich op het transparant(er) maken van de kwaliteit van zorg om dit te kunnen verbeteren. De landelijke ontwikkeling van oncologische expertisecentra, en daarmee concentratie van de zorg, zijn een belangrijke focus hierin. De patiënt moet hierin centraal staan, want alleen dan kan de kwaliteit van leven op een goede manier worden meegenomen in de besluitvorming.Irene Dingemans zal in haar presentatie ingaan op het perspectief van patiënten met kanker in de toekomst van de zorg. Ze betoogt dat de uitwisseling van data in alle stadia van de patiëntreis zal bijdragen aan een meer gepersonaliseerde zorg, wat zal leiden tot een betere kwaliteit van leven voor patiënten.


Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met [email protected]