Home

Onze gevarieerde en dynamische teams werken samen om innovatieve geneesmiddelen en ideeën tot leven te ...

Ontdek Novartis

Toegang tot behandeling voor patiënten met neuro-endocriene tumoren (NETs) in Nederland onveranderd

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot beschikbaarheid of prijs van producten die in Nederland worden verstrekt door Advanced Accelerator Applications (AAA), een onderdeel van Novartis.

AAA biedt twee producten aan in Nederland:

  • Lutathera®, de eerste gebruiksklare Peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT) die door de EMA en FDA is goedgekeurd en bestaat uit een doelgericht molecuul (dotatate) dat is verbonden aan een radioactief component (lutetium 177/Lu-177); en
  • lutetium 177/Lu-177, het radioactieve bestanddeel van Lutathera, dat door bepaalde ziekenhuizen wordt gebruikt voor het bereiden van zelfgemaakte PPRT radioactieve therapieën. Geleverd door IDB, Nederlandse dochteronderneming van AAA, of een andere toeleverancier.

LEES MEER

Novartis en zorgverzekeraars zetten met nieuwe afspraken over Xolair®(omalizumab) in op zinnige zorg

Geneesmiddelenontwikkelaar Novartis en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over het medicijn omalizumab. Deze nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2019 en gelden voor de duur van een jaar. Novartis en zorgverzekeraars zetten met de gemaakte afspraken over omalizumab in op zinnige zorg: het terugdringen van administratieve lasten voor zorgverleners.

Jakavi ®(ruxolitinib) 15 mg terugroepactie – betreft een NIET door Novartis Pharma B.V. gedistribueerde verpakking

De terugroepactie betreft alleen Jakavi 15 mg geleverd door groothandel Dr. Fisher Farma en NIET door Novartis Pharma B.V. geleverde Jakavi verpakking.

Meer informatie is te vinden op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan

Op dit moment is er sprake van een nieuwe terugroepactie bij een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan. Dit in verband met een ongewenste stof die daarin in is aangetroffen.
Net als bij eerdere terugroep acties betreft dit geen medicatie van Novartis.

Zie voor meer informatie de​​​​​​ website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Voor vragen kunnen patiënten terecht bij hun huisarts of apotheker

Novartis richt haar activiteiten op drie belangrijke divisies met een wereldwijde focus op vernieuwing: innovatieve geneesmiddelen, oogzorg en generieke geneesmiddelen.

Novartis Annual Report 2018

Annual Report